Kære behandler

Du er måske blevet kontaktet af Dansk Behandlerforbund med et tilbud om at skifte forening til

fordelagtige priser.

SundhedsRådet og RABforum, som er paraplyorganisationer for 18 foreninger og 8 skoler - og

dermed repræsenterer godt 3000 behandlere inden for alternativ- og komplementær behandling

har fået bekymrede henvendelser om denne hvervning af medlemmer.

Vi skriver her for at gøre dig opmærksom på, at de sammenligningsoplysninger som Dansk

Behandlerforbund giver på deres hjemmeside er forkerte, misvisende og på kanten af loven. Nogle

foreninger er gået videre med en advokat og vi går som paraplyorganisationer videre til

forbrugerombudsmanden.

For dig som medlem - hvis du overvejer at skifte forening, så opfordrer vi dig til at kontakte din

nuværende forening og få de rette oplysninger, så du ikke bliver vildledt.

 

Vi kan også oplyse dig om at SundhedRådet og RABforum anmelder Dansk Behandlerforbund til

Styrelsen for Patientsikkerhed for ikke at leve op til bekendtgørelsen for RAB (registreret alternativ

behandler). Vi har interne oplysninger, som bekymrer os meget. Generelt kan vi se, at Dansk

Behandlerforbund arbejder målrettet for at underminere RAB ordningen, og det mener vi vil skade

hele vores branche.

SundhedsRådet og RABforum erkender, at RAB-ordningen ikke er fyldestgørende i sin nuværende

form. Dog er det den eneste form for certificering vi som behandlere har, der kan give forbrugeren

en garanti for, at vi har et vis antal timers uddannelse og ikke blot har nedsat os som behandlere

på baggrund af et weekendkursus.

For en del behandleres vedkommende betyder RAB-ordningen at klienten kan få dækket en del af

udgiften af bl.a. Sygeforsikringen “Danmark” og andre forsikringsselskaber. Uden denne ordning

bliver alternativ behandling for alvor et marked af det “vilde vesten”, som er umuligt for forbrugeren

at navigere i.

SundhedsRådet og RABforum er gået sammen for at ensrette og højne kvaliteten af RAB. Det er

både for borgernes skyld, for forsikringsselskabernes skyld og for din skyld som behandler.

Vi vil gerne bibeholde den gode dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og fortsætte arbejdet

med at politikerne tager os alvorligt som behandlere. Vi har brug for RAB-ordningen som grundlag

til at kunne udføre dette arbejde. Det håber vi, at du vil støtte op om.

Mange hilsener fra

Nana Hellsten Anette Hansen

Formand SundhedsRådet Formand RABforum

www.sundhedsraadet.dk www.rabforum.dk

 

SundhedsRådet: AT Work, Body All Mind, Body SDS, CET, NCNM, Nordlys, TouchPoint og

Urteskolen samt Bowtech, Dakobe, Danske Ernæringsterapeuter, Dansk Heilpraktikerforening

Forenede danske kostvejledere, Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører og Healer-Ringen

RABforum: TKZ, BFM, Kranio Sakral & Kropsterapi Danmark, ZCT, FDZ, Foreningen af KranioSakral Terapeuter i Danmark, Danske Akupunktører, FRFM, Dansk kinesiologer.