En uddannet Kostvejleder kan på et fagligt højt niveau vejlede nuværende og fremtidige generationer om betydningen af sund kost og ernæring, som er efter principperne i Functional Medicin.

Ved at tage udgangspunkt i kostens indvirkning på organismen og solidt baseret på den seneste videnskabelige forsning, kan en kostvejleder inspirere og vejlede mennekser i alle aldre til en sundere levevis.

Kostvejledere opfordres til løbende at tilegne sig den nyeste viden indenfor ernæring, og til at udforske sammenhængende mellem kost, livsstil, helbred og sygdom. 

Der forskes primært i USA, og denne viden kan kostvejlederen løbende tilegne sig via denne netværksgruppe. Med udgangspunkt i det enkelte menneske er kostvejleder i stand til at give brugbare redskaber til sundkost og ernæring. 

Kostvejlederen kan bestride stillinger såvel indenfor det private som det offentlige sundhedsvæsen, og dermed være medvirkende til at udbrede kendskabet til betydningen af en sund kost baseret på gode råvare. Grundstenen blandt kostvejledere er uafhængighed. Uafhængighed af producenter og importere af såvel fødevare som kosttilskud. En sådan uafhængighed sikre en uvildig og objektiv vejledning af den enkelte. En kostvejleder har en bred uddannelse og en viden om anatomi og fysiologi samt sygdomslære på fagligt højt niveau. Udgangspunktet for en kostvejleder er kosten. En sund og nærende kost er forudsætningen for en organisme i balance. 

En kostvejleder har til formål at afdække eventuelle ubalancer og via en ny kostsammensætning og tilførelse af nødvendige næringsstoffer at tilføre kroppen hvad den behøver for at genfinde balancen.

Balancen betyder ikke nødvendigvis et sygdoms- og symptomfrit liv men en tilstand der sætter organismen i stand til at stimulere egne ressourcer og dermed føre til større overskud og bedre trivsel. Gode råd omkring livsstilsfaktorer som bl.a. motion og arbejdsforhold høre nødvendigvis med til helhedsvurderingen.

En kostvejleder arbejder med det mål at bearbejde menneskers holdning til madvare og madvaner - klarlægge fordele ved omlægning til økologisk kost og livsstil. En ren og sund kost er klart den faktor der har størst betydning for bevarelse af et godt helbred livet igennem.