Foreningen FDK vil gennem konstant ajourføringskurser og efteruddannelse , arbejde for en forening af kostvejledere der fremstår troværdig og seriøs medspiller 

i det sundhedsfremmende arbejde.

Foreningen tilstræber at skabe et solidt fundament der kan danne ramme om en yderligere brobygning til det etablerede sundhedssystem. 

Foreningen vil tilgodese medlemmer med bla. årlige ajourføringskurser, baseret på en hel weekend eller enkelte dage, udveksling af ny information bl.a. via nyhedsbreve, facebook, hjemmeside og relevante kurser.

Foreningen vil arbejde for at udbrede kendskab om kostvejlederens kompetence og viden indenfor sundhedsfremmende arbejde.

Via hjemmesiden vil foreningens medlemmer få mulighed for at markedsføre deres klinikker m.v. via link til egen hjemmeside, og på den måde øge befolkningens kendskab til kostvejledere indenfor principperne i Functional Medicine, og det de kan tilbyde.

Alt dette for at medvirke til at den enkelte kostvejleder kan udvikle sin forretning i positiv retning.

Foreningen er og vil være økonomisk uafhængig af såvel firmaer og organisationer.