Uddannelsen til kostvejleder på Kostakademiet er for alle, der har lyst og mod til at beskæftige sig med ernæring, livsstil og mennesker. 

Du skal have gennemført basisfagene med 200 lektioners anatomi, fysiologi og 100 lektioners sygdomslære, inden du kan begynde på uddannelsens andet år. 

Dette gør også at du kan blive RAB godkendt.

 

RAB = Registreret Alternativ Behandler


RAB: Formålet med ordningen er at give dig som klient en garanti for at vi behandlere opfylder bestemte krav til uddannelse og opdatering af uddannelsen. Kostakademiet krav  til uddannelse og opdatering.

Foreningens medlemmer skal følge regelsæt for god klinisk praksis.  

Registreringen indebærer også en ret til at klage over et medlem, som klient.  

Foreningen har ansvaret for at medlemmet opfylder kravene.

Foreningen FDK skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed, men det er foreningen der har ansvaret for at kravene overholdes. 

Se evt. mere om ordningen på:
www.stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/registreringsordning-alternative-behandlere

SundhedsRådet:
FDK er medlem af SundhedsRådet (SR), som er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling og uddannelse.
SR har fokus på tværfagligt samarbejde, etik, viden og forskning. SR arbejder på at forbedre vilkårene og påvirke udviklingen af komplementær og alternativ medicin i Danmark, og ønsker at skabe gode forbindelser til ligesindede organisationer, kolleger og venner i Europa og resten af verden.

Læs mere på : www.sundhedsraadet.dk